Vyčlenění uživatelských maker do samostatného souboru: #8 v0.1
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 30 Apr 2011 20:20:54 +0200
changeset 19 b81b96475fe0
parent 18 45e41566f8a6
child 20 29361e026fa3
Vyčlenění uživatelských maker do samostatného souboru: #8
vstup/makra.xsl
šablona/makra.xsl
šablona/stránka.xsl
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/vstup/makra.xsl	Sat Apr 30 20:20:54 2011 +0200
@@ -0,0 +1,33 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<xsl:stylesheet version="2.0"
+	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
+	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
+	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
+	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
+	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
+	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
+	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
+	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
+	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
+	exclude-result-prefixes="fn h s k m xs">
+  
+  <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
+  <xsl:template match="m:měřák">
+  	<xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
+  	<xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
+		<xsl:choose>			
+			<xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">				
+				<div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">			
+					<div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"><xsl:call-template name="varováníRetardace"/></div>
+					<p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
+						<xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
+					</p>	
+				</div>
+			</xsl:when>
+			<xsl:otherwise>
+				<xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
+			</xsl:otherwise>
+		</xsl:choose>
+	</xsl:template>
+
+</xsl:stylesheet>
\ No newline at end of file
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/šablona/makra.xsl	Sat Apr 30 20:20:54 2011 +0200
@@ -0,0 +1,1 @@
+../vstup/makra.xsl
\ No newline at end of file
--- a/šablona/stránka.xsl	Sat Apr 30 19:34:55 2011 +0200
+++ b/šablona/stránka.xsl	Sat Apr 30 20:20:54 2011 +0200
@@ -9,21 +9,22 @@
 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
-	exclude-result-prefixes="fn h s k xs m">
+	exclude-result-prefixes="fn h s k m xs">
 	<xsl:output 
 		method="xml" 
 		indent="yes" 
 		encoding="UTF-8"		
 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
-	
-	<!-- Vstupní adresář: -->
+		
 	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
 	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
 	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
 	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
 	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
 	
+	<xsl:include href="makra.xsl"/>
+	
 	<!-- Celý dokument: -->
 	<xsl:template match="/">
 		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
@@ -111,24 +112,5 @@
   		<xsl:apply-templates/>
   	</a>
   </xsl:template>
-  
-  <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
-  <xsl:template match="m:měřák">
-  	<xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
-  	<xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
-		<xsl:choose>			
-			<xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">				
-				<div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">			
-					<div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"><xsl:call-template name="varováníRetardace"/></div>
-					<p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
-						<xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
-					</p>	
-				</div>
-			</xsl:when>
-			<xsl:otherwise>
-				<xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
-			</xsl:otherwise>
-		</xsl:choose>
-	</xsl:template>
 
 </xsl:stylesheet>