Definice uživatelských maker nebudeme kopírovat do výstupu, drobnosti. v0.3
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 08 Jan 2012 17:26:24 +0100
changeset 78 7e478bfa5694
parent 77 2f11f0ba6f13
child 79 8ab1a1a666d8
Definice uživatelských maker nebudeme kopírovat do výstupu, drobnosti.
build.xml
šablona/syntaxe.xsl
--- a/build.xml	Sun Jan 08 17:09:50 2012 +0100
+++ b/build.xml	Sun Jan 08 17:26:24 2012 +0100
@@ -35,7 +35,6 @@
 	
 	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">		
 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
-			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>		
 			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
@@ -121,7 +120,7 @@
 	
 	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
 		<copy todir="${výstup}">
-			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra.xsl,*.inc,web.conf"/>
+			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra/**,*.inc,web.conf"/>
 		</copy>
 	</target>
 	
--- a/šablona/syntaxe.xsl	Sun Jan 08 17:09:50 2012 +0100
+++ b/šablona/syntaxe.xsl	Sun Jan 08 17:26:24 2012 +0100
@@ -22,7 +22,10 @@
 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">
 	<xsl:output method="text" encoding="UTF-8"/>
-		
+
+	<!--
+		Vytvoří CSS soubor pro zvýrazňování syntaxe
+	-->
 	<xsl:template match="/">
 		<xsl:if test="k:web/k:css[text() = 'css/syntaxe.css']"><xsl:value-of select="j:generujCssSyntaxe()"/></xsl:if>
 	</xsl:template>