Added tag v0.11 for changeset b5239b4b345b v_0 v0.12
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Mon, 08 Apr 2019 13:37:11 +0200
branchv_0
changeset 5 12b69d6b2875
parent 4 b5239b4b345b
child 6 ee926fe30533
Added tag v0.11 for changeset b5239b4b345b
.hgtags
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/.hgtags	Mon Apr 08 13:37:11 2019 +0200
@@ -0,0 +1,1 @@
+b5239b4b345b792d11c0953d9c009e93d85c7ef5 v0.11