Mon, 08 Apr 2019 13:37:11 +0200 Added tag v0.11 for changeset b5239b4b345b v_0 v0.12
František Kučera <franta-hg@frantovo.cz> [Mon, 08 Apr 2019 13:37:11 +0200] rev 5
Added tag v0.11 for changeset b5239b4b345b
Sun, 07 Apr 2019 02:21:57 +0200 first working version v_0 v0.11
František Kučera <franta-hg@frantovo.cz> [Sun, 07 Apr 2019 02:21:57 +0200] rev 4
first working version
Sun, 07 Apr 2019 01:10:31 +0200 handler logic structure v_0
František Kučera <franta-hg@frantovo.cz> [Sun, 07 Apr 2019 01:10:31 +0200] rev 3
handler logic structure
Sat, 06 Apr 2019 18:25:14 +0200 parse recfile: separate methods v_0
František Kučera <franta-hg@frantovo.cz> [Sat, 06 Apr 2019 18:25:14 +0200] rev 2
parse recfile: separate methods
Sat, 06 Apr 2019 17:33:42 +0200 parse recfile (logical lines) v_0
František Kučera <franta-hg@frantovo.cz> [Sat, 06 Apr 2019 17:33:42 +0200] rev 1
parse recfile (logical lines)
Fri, 05 Apr 2019 18:02:19 +0200 project skeleton v_0
František Kučera <franta-hg@frantovo.cz> [Fri, 05 Apr 2019 18:02:19 +0200] rev 0
project skeleton
(0) tip