Mon, 04 Jan 2021 00:15:56 +0100 František Kučera documentation v_0
Mon, 21 Dec 2020 16:44:39 +0100 František Kučera lock in AlsaBridge v_0
Sun, 20 Dec 2020 01:56:47 +0100 František Kučera first working version (still dirty, but working) v_0
Sun, 20 Dec 2020 01:00:15 +0100 František Kučera send the second message as a response (instead of after a fixed delay) v_0
Sat, 19 Dec 2020 23:59:39 +0100 František Kučera verify the response from the mixer v_0
Sat, 19 Dec 2020 17:33:16 +0100 František Kučera sending and receiving MIDI messages through ALSA (the dirty way) v_0
Fri, 18 Dec 2020 23:58:03 +0100 František Kučera address sanitizer v_0
Fri, 18 Dec 2020 23:28:16 +0100 František Kučera link to ALSA (libasound) v_0
Fri, 18 Dec 2020 23:19:32 +0100 František Kučera background thread + AlsaBridge skeleton v_0
Fri, 18 Dec 2020 21:35:36 +0100 František Kučera more bones v_0
Fri, 18 Dec 2020 20:13:05 +0100 František Kučera project skeleton v_0
(0) tip